Lyreco
 
CONTACT

Ons duurzaam credo met respect voor mens en milieu


Ook al staat duurzaamheid bij de meeste bedrijven hoog op de agenda, nemen we bij Lyreco onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet vanzelfsprekend. Onze zogenaamde Eco Future strategie belichaamt onze concrete aanpak die ons in staat moet stellen onze activiteiten duurzaam te handhaven. De leefbaarheid op onze planeet is iets wat ons allen aanbelangt, zonder enige uitzondering. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is voor Lyreco dan ook een cruciaal fundament waarop we onze relaties stoelen. 

Binnen ons segment hebben we de ambitie om dé referentie te zijn voor duurzame werkplekoplossingen. Om dit te bewerkstelligen wordt duurzaamheid op elk niveau binnen Lyreco in acht genomen als beslissingsparameter. Concreet gaan we steeds proactief op zoek naar duurzame (alternatieven voor) producten of diensten. Deze worden op hun beurt prominent naar voren geschoven bij alle onze klanten via de verschillende kanalen. We betrekken hierbij actief onze stakeholders. De krijtlijnen voor onze Eco Future strategie werden in 2012 uitgetekend
Deze duurzaamheidsstrategie vormt de ecologische rode draad doorheen al onze activiteiten en steunt op drie principes:


 

Functieomschrijving

ONZE SOCIALE BENADERINGOm verwachtingen af te toetsen en een stabiele en positieve werkomgeving te garanderen, is het belangrijk dat alle werknemers een duidelijk beeld hebben van hun rol in de organisatie. Daarom krijgt elke werknemer van Lyreco een functieomschrijving bij de start van zijn tewerkstelling in het bedrijf. Deze jobomschrijving bevat uitvoerige informatie over:
 • Jobtitel
 • Afdeling en team
 • Locatie
 • Doel van de functie
 • Verantwoordelijkheden
 • Relaties en samenwerking
 • Kwalificaties

Het document wordt ondertekend door zowel de werkgever als de werknemer om de volledige overeenstemming over de inhoud van de job omschrijving te garanderen. Het document wordt geactualiseerd bij wijzigingen in één van bovenstaande punten.

Opleidingsplan

ONZE SOCIALE BENADERING
 


Gedreven en sterk gemotiveerde medewerkers zijn onmisbaar voor elk succesvol bedrijf.


Ervoor zorgen dat alle werknemers de juiste kennis en vaardigheden hebben staat rechtstreeks in verband met de motivatie van de werknemers.
Zo kunnen we optimaal blijven presteren en de nieuwe uitdagingen van de toekomst aangaan.
Het is dus heel belangrijk om zowel managers als werknemers doorlopend op te leiden en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit is belangrijk om zowel aan de behoeften van het bedrijf te voldoen alsook om een hoge mate van vertrouwen en motivatie te garanderen.Bij Lyreco nemen we de opleiding van onze werknemers heel serieus. Elk jaar brengen we de opleidingsbehoeften van onze werknemers in kaart en zetten dit om in een specifiek plan om de gepaste opleiding te bieden. Afhankelijk van de behoeftes wordt er geopteerd voor classroom training, externe training, training on the job, coaching en/of participatie in projecten.  

Gezondheid, Veiligheid & Welzijn

ONZE SOCIALE BENADERING


De eerste prioriteit van elke werkgever zou het garanderen van een veilige werkomgeving moeten zijn. Er kan geen twijfel over bestaan dat alle werknemers zich volledig veilig moeten voelen bij de uitvoering van hun job en zich geen zorgen hoeven te maken over enige gezondheidskwesties in verband met het werk – zowel fysiek als mentaal.
Het is heel belangrijk dat het een constant doel blijft voor een bedrijf om de werknemers en de business te beschermen.

Bij Lyreco nemen we veiligheid heel serieus. We hebben in elk filiaal een Veiligheids- & gezondheidsorganisatie opgericht louter met de bedoeling te focussen op het garanderen van een hoge veiligheidsgraad. De verantwoordelijke van ons Distributiecentrum in Vottem is opgeleid tot preventie-adviseur. Ook mensen van onze HR-dienst hebben de nodige opleidingen gekregen betreffende veiligheid en gezondheid op het werk. Tenslotten is er een Verantwoordelijke Kwaliteit, Veiligheid en Duurzaamheid die alle aspecten betreffende gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk opvolgt en coördineert.
Ons systeem inzake veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk is  gebaseerd op de internationale OHSAS-norm (Occupational Health & Safety Assessment Series) 18001.


In oktober 2013 werd Lyreco onderworpen aan een SMETA-audit. SMETA staat voor Sedex Member Ethical Trade Audit. SMETA gaat uit van
Sedex, een internationale NGO met een groot platform voor gegevensuitwisseling over ethische handel in de keten. Het SMETA systeem legt de methodiek vast van de beoordeling, gebaseerd op de principes van ETI (Ethical Trade Initiative) en gericht op de evaluatie van 4 grote pijlers:
 • Arbeidersrechten
 • Bedrijfsethiek
 • Milieukwesties
 • Gezondheid en veiligheid
Lyreco onderging de audit voor Arbeidsrechten en Gezondheid en veiligheid en ontving het certificaat van conformiteit


Onze mensen moeten zich ook mentaal goed voelen op het werk en daar zorgen wij voor op het gebied van cultuur. De open en informele bedrijfscultuur stimuleert onze mensen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Het sociale en mentale aspect is zeker aanwezig in ons MVO-beleid. Een goed voorbeeld daarvan is onze gezondheidsmaand. Elk jaar in juni organiseren we tal van workshops en activiteiten om de gezondheid van onze werknemers te bevorderen. De mentale gezondheid krijgt hierin veel aandacht door middel van activiteiten zoals tai chi, stoelmassages, praktische tips enz. Ook doorheen de rest van het jaar worden er regelmatig activiteiten in dit kader georganiseerd. Zowel de departementen HR als Kwaliteit, Veiligheid en Duurzaamheid volgen dit op.
 
 

 

De interne opiniebarometer, de interne enquête die we organiseren over de tevredenheid van onze werknemers, is een goede tool om input te krijgen over o.a. de mentale gezondheid van onze werknemers. Op basis van hun input worden actieplannen gemaakt om ervoor te zorgen dat wij steeds een gezonde en veilige werkomgeving kunnen bieden aan onze mensen.

 
Dankzij ons sociale engagement en onze open bedrijfscultuur maken we van Lyreco een motiverende werkomgeving waarin onze mensen zich betrokken voelen.
 
 

 

Ethische code

ONZE SOCIALE BENADERINGDe laatste jaren heeft ons bedrijf een enorme groei gekend in termen van verkoop, aantal werknemers en markten waarin we actief zijn. Deze groei kreeg vorm rond onze kernwaarden. Die waarden blijven de grondslag waarop we onze toekomst willen bouwen.

Onze doelstelling blijft de versterking van de organisatie, we zijn gericht op winstgevende groei en het is belangrijk dat elke werknemer en leverancier van Lyreco begrijpt hoe we dit succes willen behalen.


In een snel veranderende omgeving en in een steeds groeiende business hebben we de ethische principes geformaliseerd die we toegepast willen zien door het personeel van Lyreco en door onze leveranciers.


De Ethische Code van Lyreco beschrijft de standaard die van elke Lyreco-werknemer en manager wordt verwacht tijdens hun loopbaan bij Lyreco:
 • in hun relaties met klanten en leveranciers
 • in hun relatie met collega’s, en
 • in hun gedrag met het oog op de belangen van het bedrijf.
 
Klik hier om onze ethische code in the kijken (Engels). 
 


De Ethische Leverancierscode van Lyreco biedt een basis voor Lyreco en zijn leveranciers om relaties op te bouwen en te onderhouden gebaseerd op:
 • eerlijkheid
 • vertrouwen
 • respect voor de rechten van individuen
 • naleving van de wet en
 • duurzame zakelijke praktijken.


 
Klik hier om onze Ethische Code voor leveranciers in te kijken (Engels).Onze waarden

ONZE SOCIALE BENADERING

Bedrijfsdoelen halen zou niet mogelijk zijn zonder een duidelijk geformuleerde managementstrategie, ondersteunende systemen, een voortreffelijke infrastructuur en het engagement van onze eigen mensen. Hun gedrag laten aansluiten bij onze waarden is cruciaal voor onze totale aanpak. We zullen onze visie alleen bereiken door deze vier waarden toe te passen in elke beslissing, elke dag:
  


Passie

We houden écht
van onze klanten


Excellence
We streven naar
perfectie in alles
wat we doen.


Respect
We geloven in vertrouwen,
respect en 
verantwoord
ondernemen.


Agility
We anticiperen, innoveren en passen ons aan veranderingen aan.

Lyreco University

ONZE SOCIALE BENADERING
Elk succesvol bedrijf heeft talentvolle medewerkers nodig om te blijven groeien en ontwikkelen. Het is hiervoor belangrijk om de beste werknemers te rekruteren en hun talenten te ontwikkelen.


Om dit te garanderen, bestaat er reeds sinds een 12-tal jaren een uiterst succesvol high potential programma: de Lyreco Universiteit. Lyreco University werd lokaal opgestart in elk filiaal met meer dan 300 werknemers en dit programma loopt momenteel in 11 landen.

Het doel van Lyreco University is:
 • Hen te helpen groeien om hun toekomst en de toekomst van Lyreco voor te bereiden.
 • Hen te motiveren door hen toegang te geven tot dit specifiek programma.
 • De vaardigheden van de studenten te gebruiken om onze activiteiten door te lichten en te optimaliseren.

Elk land zal zijn grootste talenten aanduiden en hen onderwerpen aan een opleidingsprogramma van één jaar waardoor ze vertrouwd zullen worden met alle aspecten van de Lyreco-business.
Om hun vaardigheden en kennis van het bedrijf verder te ontwikkelen, zullen de studenten een relevant businessproject krijgen om aan te werken en voor te stellen aan het bedrijfsmanagement op het einde van het programma.Tevens doorlopen ze een specific personal development programma, geïnd op hun persoonlijke sterktes en te ontwikkelen competenties.Lyreco Campus

ONZE SOCIALE BENADERING
Net  zoals het voor elk lokaal filiaal belangrijk is om hun beste medewerkers op te leiden en bij te scholen, is dat ook het geval voor het bedrijf op internationale schaal. We moeten garanderen dat onze grootste talenten wereldwijd worden herkend en verder gevormd worden. Zo bereiden we hen voor om de toekomstige leiders van Lyreco te worden.Lyreco Campus is met andere woorden een ontwikkelingsprogramma voor (toekomstig) leidinggevenden. Dit programma haalt de grootste talenten uit de lokale Lyreco Universiteiten en onderwerpt hen aan een intensieve cursus van twee weken op een internationale businessschool, die de volgende onderwerpen behandelt:
 • Strategie en Business-modellen
 • Financiële tools voor prestaties
 • Executive Business Game
 • Prestatie-management
 • Leiderschap en innovatief management

Om hun kennis over het runnen van een internationale onderneming verder te ontwikkelen, krijgen de studenten ook een relevante businesscase om aan te werken. De studenten zullen hun bevindingen en voorgestelde acties presenteren aan het managementteam op het einde van het jaar. Tevens bestaat het programma uit een intensief 2 weeks MBA programma aan een gerenommeerd instituut.


Interne opiniebarometer

ONZE SOCIALE BENADERINGOm de twee jaar heeft elk personeelslid de kans om anoniem zijn mening over Lyreco te geven. Topics die aan bod komen zijn o.a.: werkomgeving, communicatie en management.


Alle resultaten worden geanalyseerd en verwerkt door een externe consultant om de anonimiteit te garanderen. Vervolgens worden er actieplannen ontworpen en ingevoerd om Lyreco tot een nog betere werkplek te maken en te blijven evolueren.


Diversiteit & Gelijkheid

ONZE SOCIALE BENADERING

Lyreco gelooft in diversiteit om onze werkomgeving en ervaringen te verrijken.
Beslissingen inzake tewerkstelling, promoties of opleidingsprogramma’s zijn gebaseerd op kwalificaties, bekwaamheid, werkervaring en kwaliteit van het werk.

Dergelijke beslissingen worden nooit genomen op basis van geslacht, leeftijd, handicap, ras, huidskleur, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, cultuur of land van herkomst.

Dit is een onderdeel van de Ethische code van Lyreco.Lyreco werkt ook samen met zijn zakelijke en sociale partners om eerlijke tewerkstellingspraktijken te ontwikkelen.


Interne mobiliteit

ONZE SOCIALE BENADERINGHet is heel belangrijk om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. Omdat dit niet steeds mogelijk is binnen dezelfde afdeling, bedrijfsfunctie of hetzelfde land garanderen we daarom een grote mobiliteit binnen het personeelsbestand.
Lyreco wil graag de interne mobiliteit promoten. Deze mobiliteit moet er zijn, zowel lokaal doorheen de bedrijfsfuncties als internationaal. Alle vacatures worden intern bekendgemaakt om te zorgen voor een maximale zichtbaarheid. Relevante internationale functies zullen ook wereldwijd worden aangekondigd.


Lyreco heeft ook een duidelijk mobiliteits- en detacheringbeleid om de mobiliteit verder te bevorderen door financiële en gespecialiseerde ondersteuning te bieden bij de detachering van werknemers, zowel lokaal als internationaal..

Interne promotie

ONZE SOCIALE BENADERING


Het lijdt geen twijfel dat een van de beste promoties die een bedrijf kan geven, die aan een gekwalificeerde interne kandidaat is.

In vergelijking met een externe kandidaat zijn er tal van voordelen:
 • uitgebreide kennis van de bedrijfscultuur en -processen
 • minder tijd nodig om zich volledig te integreren in de nieuwe functie
 • interne relaties van een vorige functie kunnen snel worden gebruikt

Bij Lyreco beschouwen we interne promotie als de eerste optie.

Om dit te garanderen, worden alle vacatures intern bekendgemaakt en heel zichtbaar gehouden voor alle werknemers.
Bovendien maakt Lyreco elk jaar een opvolgingsplanning om werknemers te herkennen die in aanmerking komen voor promotie en die in staat zijn om op te klimmen.


Het opvolgingsplan geeft het bedrijf ook de nodige informatie over wie verder moet worden opgeleid om bevorderd te worden.
 
 
 
Lyreco For Education

ONZE SOCIALE BENADERINGKinderen zijn onze toekomst en de toekomst begint met een degelijke toegang tot onderwijs!In 2008 lanceerde Lyreco het Lyreco For Education-project. Met dit project willen we geld inzamelen om ervoor te zorgen dat meer kinderen in ontwikkelingslanden toegang krijgen tot onderwijs. Zo kunnen zij naar school gaan en de nodige zorg en voeding krijgen, wat hen meer kansen geeft op succes in het leven.

 
Wereldwijd laten we onze werknemers vrij om interne evenementen te organiseren voor Lyreco For Education. Onze werknemers zetten zich concreet en met veel enthousiasme in voor dit boeiend project en ze organiseren het hele jaar door tal van acties om fondsen te werven. Zo werden er in Benelux al speciale lunches, spaghetti-avonden, rolstoelbasketbalwedstrijden enz. georganiseerd ten voordele van Lyreco For Education.


Dankzij de wereldwijde medewerking van onze klanten, leveranciers en werknemers d.m.v. giften, evenementen en promotionele activiteiten heeft LFE de kwaliteit van het onderwijs al kunnen verbeteren in Bangladesh, Vietnam, Brazilië en Togo.Van 2015 - 2018 zullen we geld inzamelen voor Madagaskar.
Masgaskar is één van de armste landen van de wereld. Meer dan 70% van de inwoners leeft er onder de armoedegrens. Het land wordt bovendien regelmatig getroffen door tropische cyclonen. In 2012 raasde cycloon Giovanna over het land met een zeer zware balans tot gevolg:  23 mensen kwam om het leven en bijna 200.000 mensen werden dakloos. 
 
Lyreco wil verandering brengen in het leven van de Madagassiërs! De komende 4 jaar zullen we met ons liefdadigheidsprogramma Lyreco for Education geld inzamelen om 20.000 kinderen een betere toekomst te geven. De vier doelstellingen zijn:
 
 • Het herbouwen en renoveren van scholen
 • Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
 • De betrokkenheid van de ouders verhogen
 • De preventie ten opzichte van nieuwe rampen verhogen


Let's Move it for Madagascar!  
 

Social Return

ONZE SOCIALE BENADERINGLiefdadigheidswerk ondersteunen is belangrijk voor ons bedrijf en voor onze medewerkers.


Vrijwilligerswerk
 
Naast de financiële steun aan sociale projecten, zijn er heel wat andere manieren om iets terug te geven aan de gemeenschap, en het gaat niet altijd om geld.


Zo willen we onze medewerkers de kans bieden om 1 dag per jaar vrijwilligerswerk te doen. We stimuleren hen nog extra door hen de kans te geven dit op een gewone werkdag te doen.
 
In september 2014 organiseerden we een vrijwilligersproject voor ons hoofdkantoor in Berchem. 60 medewerkers gingen er de organisatoren van de Europese Special Olympics, de spelen voor mensen met een mentale beperking, een hart onder de riem steken.  Door achter de bar staan, steward te zijn, de atleten te begeleiden enz, hebben we de organisatie geholpen om de Special Olympics onvergetelijk te maken voor alle deelnemende atleten.
 
In 2015 zetten we met Lyreco Benelux onze eigen actie op poten om geld in te zamelen voor borstkankeronderzoek. We deden dit ten voordele van twee fantastische organisaties: Think Pink en Stichting Pink Ribbon. Beide organisaties steunen elk op hun eigen manier de strijd tegen borstkanker. De Belgische organisatie Think Pink is de nationale borstkankercampagne die zich dagelijks inzet voor borstkankerpatiënten en hun familie. De Nederlandse Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor borstkanker en financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en lange-termijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt.

Bewegen is één van de weinige dingen die je preventief kan doen tegen borstkanker. Daarom riepen we onze medewerkers op om een sportieve uitdaging aan te gaan voor het goede doel. De deelnemers konden vijf of 10 kilometer wandelen en 25 of 50 kilometer fietsen. Elke deelnemer zocht sponsors voor zijn of haar tocht. Dankzij dit evenement kon Lyreco Benelux €5000 schenken aan Think Pink en Pink Ribbon.
 
 
 
Onderneming van Aangepast Werk

Rond ons Distributiecentrum en onze klantendienst in Vottem is er heel wat groenvoorziening te onderhouden. Bij de keuze van een leverancier hiervoor, werd er bewust gekozen voor een lokale Onderneming van Aangepast werk.

Deze onderneming heeft als doel het tewerkstellen en de integratie van personen met een lichte en matige mentale beperking. Vele van de jongeren waarmee zij werken, werden afgewezen in andere sociale werkplaatsen omdat ze niet rendabel genoeg zouden zijn. Bij deze onderneming krijgen ze de kans zich te ontwikkelen.
 
 

Sociale audits bij leveranciers

ONZE SOCIALE BENADERING


Voor Lyreco is het heel belangrijk te weten dat al hun leveranciers op een ethische manier te werk gaan. Daarom werd de Ethische Code voor Leveranciers opgesteld.
 
We willen echter nog een stap verder gaan. Om te garanderen dat de mensenrechten worden nageleefd bij de leveranciers die Lyreco-producten produceren, organiseren we sociale audits bij die leveranciers.

Zo controleren we of de leveranciers in kwestie voldoen aan de internationale norm SA 8000 (Social Accountability 8000). Die norm focust op kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid & veiligheid, discriminatie, tuchtpraktijken, arbeidsuren en vergoeding.

Een speciaal daarvoor opgeleid team organiseert jaarlijks een sociale audit bij deze leveranciers.
 
Eventuele niet-conformiteiten worden opgesplitst in twee categorieën:
 
Ernstige afwijkingen:
Een ernstige afwijking duidt op:
 • Iets wat op grotere schaal wordt vastgesteld (bv: geen enkele medewerker beschikte over veiligheidsmateriaal)
 • Iets wat gezien wordt als totaal onaanvaardbaar om met Lyreco te werken (bv: jonge kinderen aan het werk)
 • Een lichte afwijking die niet werd opgelost voor de tweede audit
 
Lichte afwijkingen:
Indien er een lichte afwijking wordt vastgesteld, moet die voor de volgende audit opgelost zijn. Indien dit niet het geval is, wordt het automatisch een ernstige afwijking.  
 
Wordt er een ernstige afwijking vastgesteld, dan krijg de leverancier 6 maanden om die op te lossen. Gebeurt dat niet, dan herbekijkt Lyreco de relatie met deze leverancier.  
 
Hieronder vindt u een paar voorbeelden van checks die worden gedaan tijdens een sociale audit:
 
TEWERKSTELLING
⇨ Er zijn geen mensen onder de minimumleeftijd aan het werk
⇨ Heeft het bedrijf een procedure voor het aanwerven, opleiden en promoveren van medewerkers?
⇨ Heeft het bedrijf een sociale zekerheidsprogramma zoals de wet het voorschrijft?
 
MILIEU
⇨ Alle wettelijke vereiste milieudocumenten en –certificaten zijn verkregen
⇨Doet het bedrijf voldoende inspanningen om afval en vervuiling te vermijden en te reduceren?
⇨Zijn analytische rapporten en verklaringen van leveranciers beschikbaar voor inzage?
 
 
GEZONDHEID & VEILIGHEID
⇨ Zijn er voldoende middelen aanwezig in het kader van de brandveiligheid?  
⇨ Zijn er voldoende nooduitgangen aanwezig? Zijn zij toegankelijk en worden ze goed onderhouden?
 
ETHIEK
⇨ Begrijpt het Management de vereisten uit de Lyreco Ethische Code voor Leveranciers en hebben zij de nodige acties genomen om deze te implementeren?
⇨ Heeft het bedrijf een proces geïmplementeerd om ervoor te zorgen ook hun leveranciers deze code implementeren?
 


Meer informatie over deze sociale audits kan HIER lezen (Engels):


Om de video te zien van de sociale audits van Lyreco Group, klikt u op de link: www.youtube.com/watch
www.lyreco.nl LYRECO - OFFICE & WORK SOLUTIONS -
Over lyreco | Aanpak | Feiten en cijfers | Eco future strategie | Verbintenissen
Stakeholders | Focuspunten | Certificaten | Duurzame klant award | Faq
Gebruiksvoorwaarden | Site map | GDPR Privacy Notice