Lyreco
 
CONTACT

Frequently Asked Questions ?

Welke certificaten heeft Lyreco Benelux?

pucefaq

ISO 9001:2008 certificaat voor het kwaliteitsmanagement systeem.
ISO 14001:2004 certificaat voor het milieumanagement systeem.
FSC Chain of Custody certificaat.

Hoe volgen we onze vooruitgang op het vlak van duurzame ontwikkeling?

pucefaq

Naast de jaarlijkse milieudoelstellingen en -targets, wordt onze vooruitgang gevolgd dankzij:

- Overleg met stakeholders over MVO (leveranciers, klanten, medewerkers,…)
- Groepscoördinatie duurzame ontwikkeling
- KPI Duurzame ontwikkeling van de hoofdzetel

Hoe communiceren we over onze acties inzake duurzame ontwikkeling?

pucefaq

Intern is er de bedrijfscommunicatie via het magazine Lyreco World, en op Benelux niveau via het magazine Inside.

Extern is ons jaarlijks Sustainable Development Report beschikbaar op de website.

Daarnaast publiceren wij op Benelux niveau de MVO brochure, die een overzicht geeft van alle acties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als u graag meer informatie wenst, kunt u altijd uw vertegenwoordiger contacteren

Wat doen we om het energieverbruik dat te wijten is aan onze leveringen te verminderen?

pucefaq

- De principes van eco-driving behoren nu tot de Best Practices van de groep.
- Energieverbruik is een van de vereisten die in aanmerking worden genomen om een bestelwagenmodel te kiezen.
- De uitrol van elektrische bestelwagens in sommige Europese hoofdsteden.
- Aanpassing van onze bestelwagenvloot om het energieverbruik te verminderen, vb. bestelwagens van 3,5 ton vervangen door 7,5 ton om de volumineuze of hoge volumes papier te leveren.
- De vervoermiddelen aanpassen: Lyreco doet bijvoorbeeld al enkele leveringen per fiets!

Hoe kunnen we onze klanten helpen om hun CO2-voetafdruk te verminderen?

pucefaq

Dit kan dankzij:
- Ons inzamel- en recyclageprogramma (inktpatronen)
- Ons gamma Groene Producten
- Statistieken om de consumptie van groene producten te evalueren
- Kleine bestellingen groeperen
- Minimum bestelwaarde om het aantal kleine bestellingen te verminderen
- Geplande leveringen
- Documents on Demanddiensten
- De Customer Environmental Balance (zie Klantgerichte Tools)

Wat zijn onze sleutelprojecten rond duurzame ontwikkeling?

pucefaq

Dat zijn de projecten die op groepsniveau gecoördineerd worden:
- Evaluatie van onze CO2-voetafdruk,
- Opstellen van onze Key Performance Indicators inzake duurzame ontwikkeling,
- Herziening/versterking van onze sociale audits (Aziatische leveranciers),
- Impact van ons vervoer op het milieu beperken

Hoe garanderen we dat onze leveranciers zich houden aan duurzame ontwikkelingsinitiatieven?

pucefaq

- Onze leveranciers moeten voldoen aan onze "Ethische code voor leveranciers". Die bevat vooral duidelijke vereisten op het vlak van naleving van de wetten, mensenrechten, arbeidspraktijken en duurzaamheid.
- Voor de rechtstreeks geïmporteerde merkproducten van Lyreco gebeuren er specifieke en plaatselijke audits voor de overzeese leveranciers. De controles zijn gebaseerd op de SA8000, een wereldwijde norm inzake sociale verantwoordelijkheid die heel wat domeinen omvat, waaronder kinderarbeid, gedwongen arbeid, managementsystemen voor HR enz.
Daarnaast controleren we het management systeem, de milieu- en de ethische elementen. Voordat een leverancier in aanmerking komt voor onze sociale controle moet die de Lyreco Business Leverancier Overeenkomst (BSA) en de Code of Ethics ondertekenen. Wanneer Lyreco een ernstige inbreuk ontdekt bij een fabriek wordt de samenwerking met deze leverancier onmiddellijk stopgezet.

Wat doen we om onze milieu-impact te verminderen?

pucefaq

Elk land evalueert jaarlijks zijn Significante Milieuaspecten (vb. elektriciteitsverbruik) in overeenstemming met de ISO 14001 norm.
Voor elk Significant Milieuaspect bepaalt het land doelstelling(en), target(s) en programma(s).
Dit proces wordt jaarlijks gecontroleerd door een extern orgaan.

www.lyreco.nl LYRECO - OFFICE & WORK SOLUTIONS -
Over lyreco | Aanpak | Feiten en cijfers | Eco future strategie | Verbintenissen
Stakeholders | Focuspunten | Certificaten | Duurzame klant award | Faq
Gebruiksvoorwaarden | Site map | GDPR Privacy Notice