Lyreco
 
CONTACT

Onze 10 verbintenissen

MILIEUBESCHERMING  

1. Milieuvriendelijke producten en diensten ontwikkelen.
2. De uitstoot van broeikasgassen verminderen.
3. Afval voorkomen en beheren.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

4. Een veilige en gezonde werkomgeving verzekeren.
5. Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van elk individu.
6. Nadruk leggen op het ontwikkelen van de beste talenten.
7. De scholing van kinderen in ontwikkelingslanden bevorderen.

ECONOMISCH SUCCES

8. Klantrelaties opbouwen op basis van duurzaamheid.
9. Programma’s invoeren om leveranciers te evalueren op duurzaamheid.
10. Duurzame innovaties ontwikkelen in producten & diensten.

 

Topkwaliteit leveren

ONZE ECONOMISCHE BENADERING
'Excellence' is een van de vier kernwaarden bij Lyreco; fanatieke aandacht voor details maakt onze dienstverlening tot de beste in haar categorie.


Lyreco wil al haar klanten een uitstekende dienstverlening bieden. Dat betekent dag in dag uit hard werken aan alle doelstellingen die daarmee gepaard gaan. Onze doelstellingen staan beschreven en worden opgevolgd via het geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is ISO 9001 gecertificeerd en garandeert dus dat we kwaliteitsindicatoren bewaken en meten; terwijl we doelstellingen bepalen om onze prestaties continu te verbeteren.
 
Zo hebben we verschillende Key Performance Indicatoren geformuleerd, gaande van het aantal gemaakte creditnota’s tot het percentage niet-geleverde goederen. Sommige indicatoren worden dagelijks opgevolgd, terwijl andere maandelijks worden gecontroleerd via de Senior Management Teammeetings. Daarna is in elk filiaal een Verantwoordelijke kwaliteit, veiligheid en milieu aangesteld. Zij maken deel uit van het Senior Management zodat elke indicator die de doelstelling niet haalt, meteen kan worden onderzocht en kan worden opgevolgd.

Ook het hoofdkantoor volgt de resultaten op via een overzichtsdocument. Zo kunnen zij de kwalitatieve prestaties van alle filialen garanderen.
 
Naast ons systeem met doelstellingen en targets, vragen we ook uw input. Om te weten hoe tevreden onze klanten zijn en waar we nog kunnen verbeteren, organiseert elk Lyreco-filiaal jaarlijks een klantentevredenheidsonderzoek. Samen met de permanente klachtenopvolging kunnen we zo actieplannen opmaken en implementeren om bepaalde punten te verbeteren en opkomende trends te duiden.
 

Ethische Code voor leveranciers

ONZE ECONOMISCHE BENADERINGReeds in 2004 ondertekende Lyreco het Global Compact, een algemeen aanvaarde standaard van de Verenigde Naties voor verantwoord ondernemen op het gebied van mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding. Als wereldwijd erkende en universeel toepasbare set van normen, vormen de Beginselen van het Global Compact de basis van onze relatie voor leveranciers.
 

Lyreco streeft er dan ook naar om leveranciers te selecteren die zich ertoe verbinden sterke ethische normen na te leven. De Ethische Code voor Leveranciers biedt een basis voor Lyreco en zijn leveranciers om relaties op te bouwen en te onderhouden gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen, respect voor de rechten van het individu, naleving van de wet en duurzaam ondernemen.


Klik hier om de Ethische Code voor Leveranciers te raadplegen (Engels).  

 
 
Omdat wij ethisch werken zo hoog in het vaandel dragen, gaan we nog verder om ervoor te zorgen dat onze leveranciers de mensenrechten respecteren. Daarom organiseren we sociale audits bij ‘Lyreco-import’-leveranciers in Azië. Hierover leest u meer onder 'Onze sociale benadering'.Elektronisch inkopen

ONZE ECONOMISCHE BENADERING


Elektronisch inkopen is ook essentieel voor een duurzaam beleid.


Over de volgende vijf jaar willen we zo veel mogelijk informatie op papier vervangen door elektronische formulieren (verstuurd naar of ontvangen van klanten).
We bieden een reeks oplossingen die variëren van volledig geïntegreerde systemen tot specifieke elektronische en statische catalogi.

Ons doel met al deze projecten is, de verbruikte hoeveelheid papier en energie te verminderen.

Samen voor duurzaamheid

ONZE ECONOMISCHE BENADERING

Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het verkleine van onze CO2 voetafdruk. We willen echter ook onze klanten helpen deze doelstelling te verwezenlijken. Wij lijsten hieronder graag op wat we voor u kunnen betekenen in dit kader:

Vergroen uw winkelmandje
Lyreco ontwikkelde een methodologie, gebaseerd op ISO 14020 en goedgekeurd door SGS, om te bepalen wat een groen product is. Zo konden we onze klanten duidelijk aantonen wat een milieuvriendelijk product is. Om het u nog makkelijker te maken, hebben we nu ook een tool ontwikkeld op onze webshop waarmee u makkelijk kan zien waar u uw winkelmandje kan vergroenen en uw aankoopbeleid dus kan verduurzamen. Hoe gaat het in zijn werk? U kiest producten op onze webshop, gaat naar uw winkelmandje en ziet daar de knop ‘Vergroen uw winkelmandje’. Zo kan u zien of er milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar zijn voor de door u geselecteerde producten. 
 
Environmental Balance Check
Deze tool helpt de CO2-uitstoot van uw bestellingen bij Lyreco te verminderen. Eerst wordt de huidigeCO2-impact van uw bestellingen gedetailleerd weergegeven. Die CO2-impact is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de activiteiten met Lyreco gedurende 1 jaar. Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid om simulaties te doen op de bestelgegevens. Dankzij die simulaties kan u nagaan hoeveel CO2 u bespaart door uw bestellingen te optimaliseren.

 
Klimaatneutrale leveringen
Elke levering die wij vanaf september 2014 uitvoeren is volledig klimaatneutraal. We werken hiervoor samen met CO2Logic, een firma die gespecialiseerd is in de berekening, vermindering en compensatie van CO2-uitstoot. Door te bestellen bij Lyreco kiest u dus voor een milieuvriendelijkere distributie oplossing.
 
Sociale audits
Lyreco wil aan haar klanten kunnen garanderen dat de producten die wij leveren zijn gemaakt in ethische omstandigheden. Daarom moeten al onze leveranciers onze ethische code ondertekenen.
Om te garanderen dat de mensenrechten worden nageleefd in de toeleveringsketen, voeren wij ook sociale audits uit die toelaten te beoordelen of de "Lyreco Import"-leveranciers (ongeveer vijftien leveranciers – allemaal gevestigd in Azië) voldoen aan de internationale norm SA 8000 (Social Accountability 8000). Concreet wil dit zeggen dat wij deze leveranciers controleren omtrent
kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid & veiligheid, discriminatie, tuchtpraktijken, arbeidsuren en vergoeding. Indien blijkt dat de leverancier niet volledig conform is op al deze punten, stoppen wij de samenwerking met dit bedrijf.


FSC Certificaat
Als eerste in de Benelux markt, biedt Lyreco u de garantie dat u werkelijk FSC producten ontvangt. Wij beschikken namelijk over het FSC Chain of Custody certificaat, dat garandeert dat alle FSC producten- en stromen doorheen het bedrijf traceerbaar en herkenbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat de aangeboden producten afkomstig zijn van goedgekeurde FSC producenten.

De garantie hiervoor vindt u ook terug op uw factuur.
 
 
 
Gratis ophaalprogramma voor toners en cartridges
Om onze klanten te helpen bij hun duurzaamsbeleid, biedt Lyreco hen een gratis ophaalservice aan voor toner- en inktjetcartridges. Zo hopen wij dat zoveel mogelijk lege cartridges teruggestuurd worden voor hergebruik. Klanten kunnen bij ons gratis een ophaaldoos verkrijgen en moeten ons alleen maar een seintje geven als die vol is. Lyreco zorgt vervolgens voor de juiste afhandeling.
 
 
Met al deze initiatieven wil Lyreco u als klant helpen met uw duurzaamheidsbeleid. Heeft u hier nog vragen over of wil u graag met ons in dialoog treden over andere mogelijke initiatieven? Aarzel dan niet ons te contacteren op ben.qss@lyreco.com.

Relaties met leveranciers

ONZE ECONOMISCHE BENADERING
 
Beheer
Bij Lyreco beseffen we dat de manier waarop we omgaan met onze zakenrelaties een rechtstreekse invloed heeft op de prestaties van ons bedrijf. 
 
Onze teams herzien onze gamma’s regelmatig om te garanderen dat onze catalogusproducten voldoen aan de klantenbehoeften, terwijl we de klanten ook de mogelijkheid bieden om artikelen op maat te bestellen. 


Het  is niet gemakkelijk om leverancier te worden van Lyreco. We gaan engagementen aan tegenover onze klanten over constante productkwaliteit, competitieve prijzen en voorraadbeschikbaarheid; daarom moeten onze leveranciers dezelfde verbintenissen aangaan tegenover Lyreco.
Ethische Code

Lyreco introduceerde de Ethische code om een ethisch verantwoorde relatie met onze leveranciers te helpen verzekeren. De code bepaalt welk gedrag passend en niet passend is tussen Lyreco en onze leveranciers.
Het moet worden ondertekend vooraleer een leverancier kan deelnemen aan een tender met ons en er moet ook naar worden verwezen in elk ondertekend contract.

Door dat proces illustreert Lyreco zijn engagement om samen te werken met leveranciers die er zich ook toe verbinden: • te werken binnen de wettelijke grenzen in de landen waar ze actief zijn;
 • de mensenrechten na te leven:
  • alle vormen van gedwongen arbeid of dwangarbeid met vrijheidsbeneming te bannen;
  • geen gebruik te maken van kinderarbeid;
 • discriminatie met betrekking tot werkgelegenheid en tewerkstelling tegen te gaan;
 •  veilige en wettelijke tewerkstellingspraktijken te volgen.


Beoordeling:
We hebben een gemeenschappelijke beoordelingstool voor de hele Groep, in de vorm van het Supplier Performance Improvement Programme (SPIP) of verbeterplan voor leveranciersprestaties. Het wordt jaarlijks gebruikt en keurt enkele merkengerelateerde aspecten, alsook een reeks prestatie-indicatoren gaande van logistiek tot regelmaat van facturering. Leveranciers die het laagst scoren, kunnen verwijderd worden uit ons leveranciersbestand als ze er niet in slagen hun prestaties van het voorgaande jaar te verbeteren. 

Duurzaam inkopen

ONZE ECONOMISCHE BENADERING


Duurzaam inkopen staat hoog op de agenda van Lyreco, gezien we ons inzetten om te anticiperen op de behoeften van onze klanten. Wij willen onze klanten graag duurzame producten aanbieden en dat gamma elk jaar uitbreiden. Bovendien willen we ook voor ons intern gebruik met duurzame producten werken.Voor ons vraagt het dus een tweeledige benadering:
 • Goederen voor doorverkoop aan onze klanten, afkomstig van onze leveranciers wereldwijd
 •  Goederen en diensten voor intern gebruik

Bij de selectie van leveranciers en producten voor onze catalogus, is duurzaamheid een belangrijk criterium. Als we aankopen, vragen we leveranciers ook naar milieucertificaten voor hun producten of activiteiten en vragen we dat ze zich akkoord verklaren met een reeks sociale vereisten via de ondertekening van onze Ethische code voor leveranciers.

Dat proces wordt ondersteund door een reeks procedures die is opgenomen in ons geïntegreerd managementsysteem. Zo garanderen we dat tenders correct worden uitgevoerd en dat duurzaamheid is ingebouwd als een essentieel element, net als de kwaliteit en de prijs.
Het hele proces wordt zowel geauditeerd door onze lokale audit-teams binnen de filialen als door het financieel management op groepsniveau.


We kiezen ook leveranciers die op hun beurt managementsystemen hebben. Dat zijn managementsystemen gecertificeerd volgens ISO14001 normen of equivalente systemen waarmee leveranciers hun engagement aantonen om hun milieu-impact te verminderen.


Ons gamma Lyreco-huismerkproducten komt van fabrieken die jaarlijks worden geïnspecteerd door een getrainde sociale auditor. Dat heeft geleid tot de publicatie van een duurzaam aankoopbeleid (Sustainablility Involvement Programme), dat dit werkgebied documenteert.


Goederen en diensten voor intern gebruik zouden vergeten kunnen worden in een bedrijf met zoveel handelsgoederen, maar dat is niet het geval bij Lyreco. Wij stimuleren onze medewerkers om enkel milieuvriendelijke producten te bestellen voor de interne consumptie. Lyreco doet verder nog het nodige om facilitaire aankopen zo ecologisch mogelijk te maken en gaat in dialoog met de gebouwbeheerders en onderhoudsfirma’s om de infrastructuur verder te optimaliseren. Bovendien worden onze dienstenleveranciers ook geëvalueerd op hun milieumanagementsysteem en op hun maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Sleutelmedewerkers van de aankoopdienst worden opgeleid om de toegevoegde waarde in tenders te verhogen door leveranciers een reeks vragen te stellen over hun certificaten, vermindering van verpakking, milieuvriendelijk design, afhaling van goederen bij de leverancier (backhauling), milieubeleid, enz.

Financiële integriteit

ONZE ECONOMISCHE BENADERING
Lyreco is als privé-groep bijzonder trots dat het de strengste normen naleeft inzake transparantie en betrouwbaarheid voor zijn stakeholders.

Dit wordt bereikt met behulp van een gemeenschappelijk boekhoudplatform, waardoor het hoofdkantoor toegang kan hebben tot alle boekhoudverrichtingen.

De filialen krijgen regelmatig audits door het hoofdkantoor om de overeenstemming met de financiële procedures te garanderen en door een externe instelling die geen enkele adviesfunctie heeft binnen de Lyreco groep.  

Gemeenschappelijk platform

ONZE ECONOMISCHE BENADERING

De aanpak van de Lyreco Groep garandeert de volgende voordelen voor onze klanten:
 • Deskundige productbevoorrading
 • Internationale aankoopkracht
 • Financiële veiligheid en stabiliteit
 • Groepsexpertise en -kennis
 • Eén IT platform wereldwijd
 • Gelijkgeschakelde managementsystemen ISO14001 & ISO9001 gecertificeerd, geïntegreerd met Veiligheid & Gezondheid op het niveau van OHSAS 18001
 • Lokale kennis, ondersteuning en dienstverlening
 • Verbintenis van de CEO tegenover het UN Global Compact

Deskundige productbevoorrading en professioneel account management worden onderbouwd door een logistiek groepsmodel, zowel voor opslag als voor distributie.
Zo kunnen we een eersteklas service bieden, de troef bij uitstek in onze sector.
We werken volgens een model van nationale distributiecentra; in sommige landen gebeurt de verdeling via regionale distributiecentra, zoals in de Benelux.


We gaan er prat op dat we mensen en geen technologie inzetten om de telefoon te beantwoorden en dat we lokaal personeel tewerkstellen in onze centra. Het verkoopteam van Lyreco is een van de grootste van de sector; wereldwijd zetten zo’n 5.000 mensen zich in om de hoogste standaarden in account management te garanderen. Onze vertegenwoordigers hebben zich gespecialiseerd in specifieke sectoren om het allerbeste klantenbeheer te garanderen en oplossingen te bieden die aansluiten bij de klantenbehoeften.

Klantentevredenheidsenquête

ONZE ECONOMISCHE BENADERING"Onze klanten tevreden maken & trots zijn op wat we doen" is een deel van onze missie en is nauw verbonden met onze verbintenis op lange termijn om een kwalitatieve klantendienst te garanderen via het naleven van de ISO 9001 kwaliteitsnorm.


Het klantentevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd in alle Lyreco-filialen. Het is een belangrijk middel om onze dienstverlening te beoordelen vanuit het standpunt van de klant. Het onderzoek gaat over alle onderdelen van onze dienstverlening: van productkwaliteit tot hoe vaak onze vertegenwoordigers langskomen, van onze webshop tot de manier waarop incidenten worden opgelost en het gedrag van onze chauffeurs of de inhoud van onze catalogus.

De resultaten worden nauwkeurig geanalyseerd: we bekijken niet alleen de scores die klanten ons op de onderdelen geven, maar lezen ook alle commentaren die zijn achtergelaten. De commentaren worden opgelijst en worden uitvoerig besproken met de betrokken afdelingen. Bovendien wordt op basis van de scores en de achtergelaten commentaren een actieplan uitgewerkt. Zo willen we onze dienstverlening verbeteren.
 
Een belangrijk onderdeel van de enquête gaat over incidenten. De feedback die wij krijgen van onze klanten over hoe we met incidenten omgaan, wordt elk jaar uitvoerig besproken met onze klantendienst. Indien nodig, worden er correctieve en preventieve acties opgezet. Het goed managen en opvolgen van incidenten staat hoog op onze agenda.
 

Group Business Brochure (GBB)

ONZE ECONOMISCHE BENADERING
Key Performance Indicatoren en budgetten zijn de steunpijlers van een gestructureerde en winstgevende onderneming.


De Group Business Brochure is een document dat maandelijks wordt samengesteld door ons hoofdkantoor en dat de prestaties van elk filiaal samenvat. Per filiaal kan je er bijvoorbeeld zien met welke snelheid de klantendienst de telefoons beantwoordt, hoeveel producten er werden geleverd, hoeveel creditnota’s er werden gemaakt enz. Deze GBB werd door onze externe ISO 9001 auditor omschreven als: "de beste die ze ooit hebben gezien".

Op lokaal niveau maken alle filialen een maandelijkse GBB die wordt besproken op de Senior Management Teammeeting. De Verantwoordelijke kwaliteit, veiligheid & milieu spreekt daarnaast alle afdelingsverantwoordelijke aan over hun respectievelijke doelstellingen en het behalen daarvan. Indien een doelstelling dreigt niet behaald te worden, worden er crossfunctionele projecten georganiseerd om die punten aan te pakken.
 
Door te rapporteren op dit niveau kan Lyreco een uitstekende dienstverlening neerzetten inzake leveringen, nauwkeurigheid, snelheid waarmee aanvragen worden behandeld, enz. Deze performance indicatoren meten ons succes bij onze klanten, wat ervoor zorgt dat we de referentie blijven in onze sector.
www.lyreco.nl LYRECO - OFFICE & WORK SOLUTIONS -
Over lyreco | Aanpak | Feiten en cijfers | Eco future strategie | Verbintenissen
Stakeholders | Focuspunten | Certificaten | Duurzame klant award | Faq
Gebruiksvoorwaarden | Site map | GDPR Privacy Notice